Zaloguj się do systemu
Login
Hasło

Factory 4.0

Przemysł 4.0 to koncepcja, która na trwale zmienia model funkcjonowania przedsiębiorstw w branży przemysłowej i nie tylko. Wprowadzenie w zakładach produkcyjnych holistyczne, bezpieczne oraz centralnie zarządzane środowisko IT.

Integruje różne systemy sprzedaży (CRM,e-commerce), technologiczne, konstrukcyjne (CAD, CAM) i produkcyjne (ERP, MES, SCADA itp.) oraz fizyczne obiekty i roboty. Pełen monitoring maszyn, urządzeń i przebiegu procesów wytwarzania znacząco zmieni czas reakcji na zdarzenia typu awaria i sprawia, gromadzone i analizowane dane (Big Data) bezpośrednio wpływa na predykcję procesu produkcji.